Webhosting

Red PURPLE BLACK

Despre ziua orașului nostru drag

Scris de 

Am văzut publicat pe feisbuc un afiș destul de amatoricesc realizat, în care sunt înșirate oarece informații care se vor a fi programul zilei orașului Podu Iloaiei. Am mai cetit pe ici colea, tot pe feisbucul nostru cel de toate zilele, despre zilele comunelor de prin'prejur și o grămadă de păreri ale înalților păreriologi locali, despre cum trebuie să se bea berea, cum să se frigă micul și cine să se crăciuiască pe scenă în chip de concert pentru gură cască. Una peste alta, este o găselniță bună, pentru ca târgovețul să-și întoarcă privirile de pe subiecte azvârlite la bârfă de indivizi băgăcioși și agitatori care tulbură liniștea înaltpreaedilului, când mai amendează un investitor, mai desființează un smurd sau azil, mai lăcătuiește o grădină publică sau concesionează, așa ca din întâmplare, un spital.

N-am auzit nemica despre ceea ce s-ar numi ziua orașului, despre acele manifestări neapărate care sunt dedicate istoriei urbei, valorilor și oamenilor de valoare dintre Bahluiuri. Poate că de ziua orașului am putea vorbi despre niște manifestări culturale prin spațiile ce mai includ încă nițică cultură și încă nu au fost desființate, adicălea școala generală și liceul. S-ar putea face oarece manifestații științifice întru aducerea aminte că pe meleagurile noastre a fost una dintre cele mei cu moț stațiuni de cercetare, s-ar putea face oarece târguri, de alea pentru pofticioși de merinde eco sau pentru doamnele căutătoare de chilipiruri, boarfe și bijuterii, poate s-ar putea căuta vreo câțiva cetățeni mai dihai și puși la gazeta primăriei cu oarece merite și dați drept exemplu urbei sau suiți pe o scenă pentru a le s-ar da vreo distincție și un tichet cadou pe la magazânele locale, s-ar mai putea face și un moment solemn în care oarece oameni cu ceva carte și cu ceva știință despre urbe ar putea zice celor neștiutori de trecutul local oarece informații dătătoare de mândrie locală. Poate pe final s-ar putea face și oarece manifestare câmpenească cu bere mici și țambal, prin parc și grădină publică, în care tot târgovețu’ să iasă la un mic șil la o bere și tot comerțantul băștinos să-și facă safteaua cu oarece parale nebăgate în samă de anaful cel rău și necruțător.

Sau dacă nu, mai bine am sărbători noaptea orașului, că multă lume trăiește cu noaptea-n cap.

Trăiască-ne orășelul, Vivat pâinea și circul!

Advertising