Webhosting

Red PURPLE BLACK

Orașul nostru la centenar România

Scris de 

Centenar România ar trebui să însemne ceva foarte important pentru fiecare român în parte pentru că sărbătorim însăși esența sipiritului național, unirea tuturor teritoriilor românești în ceea ce numim de atunci România Mare sau România Dodoloață după cum reproduce Lucuan Blaga în „Hronicul şi cântecul vârstelor”. Ce facem noi, locuitorii acestui orășel, în acest an cu mare încărcătură?!

Cred că ar trebui să ne căutăm identitate, cred că ar trebui să ne găsim numitorul comun și să realizăm în loc să ne negăm unul pe altul.

Am putea să relevăm, prin manifestări culturale, personalități care s-au născut, au trăit și au avut o însemnătate deosebită în comunitatea locală sau în viața publică națională. Am putea numi străzi și parcuri cu numele lor. De exemplu am putea numi Parcul central, primar Nicolae Gheorghiu sau am putea avea străzi ca Strada Dan Laurențiu, Strada familia doctor Mârțu, Strada preot Vespasian, Strada George Văideanu sau Strada Petru Aruștei. Poate așa reușim să-i readucem în memoria oamenilor.

Am putea să ne punem în valoare istoria locală, să ne punem în valoare monumentele istorice și să încercăm să ne creăm cultura locală.

Monumente de arhitectură:

·        Fost han, fost spital, astăzi???, clădire datată în anul 1830 aflată în curtea spitalului. cod IS-II-m-B-04222.

·        Biserica „Sf. Nicolae” atestătă în anul 1932, cod IS-II-m-B-04221.

·        La 300 m de sat, pe partea de S a "Dealului Holm", spre Bahlui sit arheologic cu vestigii din neoliticul timpuriu, eneolitic, epoca bronzului, sec. IV p. Chr. Epoca daco-romană, sec. XIV-XVII epoca medievală.

·        Gara Podu Iloaiei, datată din 1889. Cod IS-II-m-B-04223

Am putea face ceva cât de mic care să ne mai unească, care să ne aducă aminte că aici între Bahluiuri ne avem doar pe noi și este important să învățăm să trăim împreună.